divider-free-img-1.png

Kitajska restavracija Zlata ribica

Politika varovanja osebnih podatkov

POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

Z vašimi osebnimi podatki ravnamo v skladu z zakonodajo, pošteno, varno in za vas pregledno. Zavedamo se svoje odgovornosti, ker ste nam zaupali svoje osebne podatke. Zato so v nadaljevanju navedene vse ključne informacije glede obdelave podatkov, naših obveznosti in vaših pravic.

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je ZHANG d.o.o., podjetje za trgovino in storitve, uvoz- izvoz
Naslov podjetja: Gorenja vas - Reteče 42, 4220 Škofja Loka
Telefon: 04 502 18 08
E-pošta: info@zlataribicaretece.si

NAMENI OBDELAVE PODATKOV

Osebne podatke obdelujemo za naslednje namene in skladno z eno od šestih možnih pravnih podlag (privolitev, sklepanje ali izvajanje pogodbe, zakonske obveznosti, zaščita življenjskih interesov posameznika, naloge v javnem interesu, zakoniti interesi upravljavca ali tretjih oseb) ter točno določen čas, ko je to potrebno.

Namen obdelave Pravna podlaga za obdelavo Rok obdelave
Sklepanje in izvajanje pogodbenega razmerja

sklenitev pogodbe o sodelovanju, nakup, najem storitev in podobno

veljavni zakoni na področju obligacij, izvršbe, davkov in podobno

sklenitev ali izvajanje veljavne pogodbe

celotno pogodbeno razmerje in še 10 let po zaključku

 

 

Povpraševanja po izdelkih in storitvah
Povpraševanja, dodatne informacije, naročila storitev
Sklenitev ali izvajanje pogodbe celotno pogodbeno razmerje in še 10 let po zaključku
Prijava za rezervacijo
Osebne podatke strank obdelujemo izključno samo za namen rezervacije, za odgovor na njihovo povpraševanje preko e-maila in jih ne posredujemo.
privolitev posameznika/ce do poteka rezervacije
Novice, izobraževalne vsebine, novosti, akcije in ponudba
obvestila o našem poslovanju, novostih in ugodnostih za vas, akcijah, ki jih lahko izkoristite, izobraževalne vsebine o storitvah in podobno
privolitev posameznika/ce do preklica privolitve
Marketinške raziskave
sodelovanje v anketah, vprašalnikih in drugih orodjih, ki jih uporabljamo, da bi vas bolje spoznali in vam ponudili najboljše
privolitev posameznika/ce do preklica privolitve
Turistični boni
Osebne podatke strank potrebujemo v primeru koriščenja BON21,ki pa se jih posreduje izključno in samo v primeru zahteve FURS-a.
veljavni zakoni po veljavni zakonodaji
VRSTE OSEBNIH PODATKOV

Da bi vam zagotovili ugodno sklenitev in izvajanje pogodbe, obdelujemo različne vrste osebnih podatkov.

Vrsta podatkov Vir podatkov
Podatki o stranki
Identifikacijski in kontaktni podatki, želje, zahteve, privolitve, povpraševanja, podatki o nakupih, najemih, paketih, podatki o pisnih, telefonskih ali osebnih stikih
posameznik/ca javno dostopni viri lastne evidence
Podatki o pogodbenem razmerju
podatki o sklenjeni pogodbi in aneksih, podatki o odgovorih na povpraševanja, podatki o plačilih, podatki o naročilih, podatki o morebitnih pravnih sredstvih
posameznik/ca

 

javno dostopni viri lastne evidence

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke uporabljamo v naši družbi kot upravljavec in jih v določenih primerih posredujemo FURS-u.

IZNOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE ALI MEDNARODNE ORGANIZACIJE

Osebni podatki se prenašajo v države izven Evropske unije vendar samo v podjetja, ki so na seznamu Privacy shield s čimer zagotavljajo ustrezno varstvo podatkov in pravic po 49. členu uredbe.

AVTOMATIZIRAN SPREJEM ODLOČITEV

Naša družba posluje celovito, vendar vse odločitve v zvezi s pogodbenimi razmerji in druge odločitve s pravnimi ali sorodnimi učinki sprejemajo naši zaposleni ob ustrezni informacijski podpori.

VAŠE PRAVICE

Ustava RS ter veljavni evropski in slovenski predpisi vam zagotavljajo vrsto pravic glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov, med drugim še posebej naslednje:

  • pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov (besedilo, ki ga berete, je del izvajanja te vaše pravice);
  • pravica dostopa do osebnih podatkov pomeni, da imate pravico od nas kot upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do teh osebnih podatkov in dodatnih informacij (nameni obdelav, vrste podatkov, uporabnike podatkov, čas hranjenja, obstoj pravic in možnosti pritožbe, viri podatkov, morebitno avtomatizirano odločanje ali posebno profiliranje);
  • pravica do popravka pomeni, da imate pravico doseči, da kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami; ob upoštevanju namenov obdelave, imate tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave;
  • pravica do izbrisa, imenovana tudi »pravica do pozabe«, pomeni, da imate pravico doseči, da kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, če so izpolnjeni predpisani pogoji (obdelava ni več potrebna, preklic privolitve in neobstoj druge pravne podlage, utemeljen ugovor, nezakonita obdelava, izbris zahtevajo veljavni predpisi in podobno);
  • pravica do omejitve obdelave pomeni pravico, da dosežete, da kot upravljavec omejimo obdelavo vaših podatkov, če oporekate točnosti podatkov ali če ste vložili ugovor ali če je obdelava nezakonita ali če obdelava ni več potrebna za upravljavca, temveč za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov;
  • pravica do prenosljivosti pomeni pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali kot upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da vas pri tem kakorkoli ovirali (velja za podatke, ki jih obdelujemo avtomatizirano na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja);
  • pravica do ugovora pomeni, lahko proti nekaterim vrstam obdelav vaših osebnih podatkov (javni interesi, zakoniti interesi upravljavca, nameni trženja) kadarkoli ugovarjate in moramo dokazati legitimne interese za obdelavo oziroma prenehati z obdelavo (vedno v primeru trženja);
  • pravice glede samodejne obdelave in profiliranja pomeni, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne ali podobne učinke v zvezi z vami, če ni to nujno potrebno, predpisano ali če v to ne

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij ali razčiščevanju dilem vam bomo z veseljem pomagali, preko e-pošte: info@zlataribicaretece.si

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu. V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

NAŠA PONUDBA

s seznamom alergenov

divider-free-img-1.png